Campagne: Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld

Lopen de spanningen in je relatie af en toe te hoog op? Wordt je partner of jij zelf wel eens agressief van te veel alcohol? Wordt je omgeving hier dan het slachtoffer van? Drink je soms te veel om hier mee om te gaan?

 
In 1 op 8 relaties in België is er sprake van geweld. Alcohol speelt hierin vaak een belangrijke rol. Het (overmatig) gebruik van alcohol kan het geweld in de hand werken of er een gevolg van zijn.
Wanneer één van de partners alcohol gebruikt, lopen koppels 15 keer meer kans op partnergeweld.
 
 
De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn lanceert een campagne om de relatie tussen alcohol en geweld onder de aandacht de brengen en de verschillende betrokkenen op weg te zetten naar de juiste hulpverlening.
 
De campagne bestaat uit verschillende onderdelen:
 
Brochure
De brochure gaat dieper in op het verband tussen alchohol en geweld. Je vindt hierin bovendien een aantal handvaten en tips om het heft in eigen handen te nemen en te werken aan een oplossing.
De brochure kan je gratis bestellen via Mieke.
 
Bijhorende affiche
De affiche verwijst slachtoffers en plegers door naar hulpverlening via het nummer 1712 en het CAW.  Je kan de affiche gratis bestellen via Mieke en ophangen op een goed zichtbare plaats.
 
App
Via onze affiche kan je een app downloaden waar je meer informatie vindt over de problematiek 
 
Sloganwedstrijd
We zijn op zoek gegaan naar treffende slogans om onze campagne te begeleiden.
Slogans die op een subtiele maar krachtige manier de aandacht trekken van het publiek en / of de betrokkenen en het verband tussen alcohol en partnergeweld kunnen aantonen. We kregen ongeveer een 80tal inzendingen binnen. 
 
Slogans: winnaars
Eerste prijs:    “Jij de kater, zij de zonnebril”
Tweede prijs:   “Elke promille geweld is te veel”
Derde prijs:    “Geweldige partner, gewelddadige partner: Een druppel verschil” - “Alcohol maakt meer los dan je wil”
 
 
Getuigenis
Hier kan je een getuigenis bekijken van iemand die opgroeide in een gezin waar geweld en alcohol een grote rol speelden.
 
 
Studiedag - 19 november 2012
Hieronder een overzicht van de studiedag die doorging op 19 november 2012 in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant.
 
Dr. Rita Verrando (Huisarts, Medisch coördinator CAD Limburg, Medisch directeur MSOC Limburg).
Fysieke en psychische gevolgen van alcohol(misbruik) en het effect op familiaal geweld
  
Prof. Dr. Stefan Bogaerts (Hoogleraar Forensische Psychologie & Victimologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Professor aan de KULeuven).
Typologieën van familiaal geweld: ‘Wie komen we tegen in de hulpverlening?’ ‘Wat weten we over de kindertijd, jeugd, adolescentie van geweldplegers die in behandeling zijn?’ ‘Wat is de rol van alcohol hierin?’ Verschillen plegers van familiaal geweld van andere individuen die geweld plegen buiten de familie?’ ‘Wat zijn de risicofactoren?’ 
 
Bonnie Deknudt van C.A.W. Stimulans.
Hulpverlening aan koppels waar zich partnergeweld voordoet , de rol die alcohol in dit geweld speelt en de manier waarop men dit probeert of leert te bestrijden.
 
 
De powerpoints van de sprekers kunnen hieronder als pdf gedownload worden.
Ook de brochure en de affiche kunnen als pdf gedownload worden.
 
Artikel uit het Nieuwsblad van 20 november 2012