BATTERED MEN: Partnergeweld door de vrouw

'Eén blauwe plek bij haar zou de handbooeien betekenen voor mij'

 

Gendergeweld staat voor stoute mannen en zwakke vrouwen. Niet omgekeerd. Toch is de dader in een op de vier gevallen een vrouw. We spraken met drie 'battered men'. 'Ik kon haar zo de hoek in slaan. Maar wat dan?'

Uit DSWeekblad 2 maart 2019 - Peter Vantyghem

 

Lees meer: