Artsen mogen beroepsgeheim doorbreken bij huiselijk geweld

Artsen en hulpverleners kunnen voortaan gevallen van partnergeweld melden aan het gerecht zonder hun beroepsgeheim te schenden. De zwijgplicht wordt via een wetsverandering omgezet in spreekrecht.
 
Vroeger waren artsen en hulpverleners gebonden aan beroepsgeheim wanneer ze geconfronteerd werden met partnergeweld. Ze konden de betrokkenen hoogstens aanraden om hulp te zoeken. Nu liggen de papieren anders. De zwijgplicht verandert in spreekrecht wanneer partnergeweld vermoed of vastgesteld wordt. De patiënt hoeft daar zelfs niet mee in te stemmen.
 
‘Het betekent concreet dat bijvoorbeeld een huisarts een afweging zal moeten maken hoe hij het best op partnergeweld kan reageren', zegt professor Liesbeth Stevens van de Leuvense universiteit op Radio 1. ‘Hij kan het trachten op te lossen met slachtoffer en dader of oordelen dat het niet meer mogelijk is en externe hulp vragen door naar het gerecht te stappen.'
 
Eén vrouw op de zeven is in ons land slachtoffer van partnergeweld. Slechts een kleine minderheid van de slachtoffers durft of wilt klacht indienen.
 
‘Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is enorm verheugd met de wetsverandering', zegt directeur Michel Pasteel. ‘Het is een nieuw instrument ter bescherming van de slachtoffers van partnergeweld en een belangrijk signaal voor de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen partnergeweld.'