Als liefde pijn doet! Voor de zevende keer organiseert de dienst diversiteit en gelijke kansen een publiekscampagne.

Voor de zevende keer organiseert de dienst diversiteit en gelijke kansen naar aanleiding van de Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op 25 november een publiekscampagne in samenwerking met de lokale besturen

Op publieke plaatsen zoals markten, stations, bibliotheken, winkelstraten, . worden pleisterdoosjes uitgedeeld met informatie waar men terecht kan voor hulp. Deze campagne legt de vinger op de wonde over een thema dat nog te veel taboe is waardoor men vaak te lang wacht om gepaste hulp te vragen. Op die dag start ook een campagne naar huisartsen om hen te sensibiliseren om patiënten door te verwijzen naar deze hulpverlening. Op die manier kunnen hulpverleners vlugger ingrijpen in de geweldspiraal en kunnen de onderliggende psychosociale problemen aangepakt worden.

 

 

Huiselijk geweld is overal
 
Huiselijk geweld kan iedereen overkomen, het komt in alle lagen van de bevolking voor.


Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van geweld waaronder slaan, stampen, bedreigingen, schelden, seksueel misbruik, vernielen van persoonlijke eigendommen, ...
'Tegen de deur lopen' of 'van de trap vallen' zijn veel gehoorde excuses die mishandelde vrouwen gebruiken om hun verwondingen veroorzaakt door het geweld vanwege hun (ex)partner te verklaren.


Maatschappelijk probleem
De schaamte en de pijn die deze vrouwen ervaren maakt het voor deze slachtoffers erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Huiselijk geweld is geen privézaak maar een maatschappelijk probleem dat iedereen aanbelangt.
Partnergeweld werd in België bij wet van 24 november 1997 als misdrijf erkend.


Crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld
De crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld is recent geactualiseerd. Op deze kaart staan tips en adviezen voor de veiligheid van slachtoffers van partnergeweld en contactadressen in Vlaams-Brabant waar ze terecht kunnen voor hulp. De crisiskaarten kunnen gratis aangevraagd worden bij de dienst diversiteit en gelijke kansen. U kunt ze ook downloaden onderaan de pagina.
VN-dag 'Uitbanning geweld tegen vrouwen'
 
Verontrust door een dramatische toename van geweld tegen vrouwen in de hele wereld hebben de Verenigde Naties 25 november uitgeroepen als de VN Dag 'Uitbanning geweld tegen vrouwen'.  Internationaal wordt dan stilgestaan bij het meest verspreide geweldsprobleem waarmee alle samenlevingen worden geconfronteerd: huiselijk geweld, het geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en vaak verborgen blijft.


Voor huisartsen: campagne partnergeweld
Huisartsen hebben een crusiale rol in de opvang van slachtoffers van partnergeweld. De CAW's uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant willen alle Vlaams-Brabantse huisartsen sensibiliseren om de patiënt door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening.


Meer informatie over deze campagne vindt u in het document onderaan deze pagina.
Extra informatie
Contact
Jessy Clynen, Cel gelijke kansen, tel. 016-26 73 21, jessy.clynen@vlaamsbrabant.be

 

Documenten
Crisiskaart Stop partnergeweld