Als liefde een gevecht wordt

Liefdesrelaties kunnen mooi zijn, maar niet elke relatie kent een happy end. In een aantal gevallen ontwikkelen relaties naar negatieve omgangsvormen. Verschillende vormen van geweld kunnen het gevolg zijn. Wetenschap en praktijk zijn het erover eens dat interdisciplinair werken dan erg belangrijk is.

Het nieuwe boek 'Partnergeweld. Als liefde een gevecht wordt' biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de screening en aanpak van partnergeweld. In het inleidende deel komt de wetenschap aan het woord. Wat weten we vandaag over partnergeweld, welke evoluties zijn er zichtbaar in het onderzoek, wat zijn de uitdagingen van de toekomst. Vervolgens biedt het eerste deel meer inzicht in de psycho-medische en sociale benadering van partnergeweld. Daarna staat in het tweede deel de politionele en justitiële aanpak centraal. Ook hier worden verschillende invalshoeken aangereikt voor de aanpak van partnergeweld. In het derde deel brengen de auteurs de uitdagingen voor de toekomst in kaart. Hierbij ligt de focus op disciplineoverschrijdende screeningsinstrumenten en hun mogelijkheden. Iedereen die op beleidsmatig, academisch of pragmatisch niveau bezig is rond partnergeweld kan dus een actueel overzicht vinden in dit boek.

Het boek is verkrijgbaar via Acco.
Hieronder vindt u alvast de inhoudstafel.