Aantal meldingen huiselijk geweld meer dan verdubbeld sinds lockdown

Bij het Family Justice Center (FJC) in Mechelen is het aantal nieuwe meldingen voor huiselijk geweld sinds de lockdown meer dan verdubbeld. Het gaat telkens om gezinnen waar nog geen problemen gekend waren.
 
De werking van het FJC gaat met de signalen aan de slag en werkt met een aanklampende aanpak. Gezinnen die niet zelf de stap naar hulpverlening zetten, krijgen een zogenaamde casusregisseur toegewezen.