Acties en campagnes

De acties en campagnes die vzw Zijn organiseert hebben meestal verschillende doelstellingen:

  • Sensibilisatie van het brede publiek
  • Taboes doorbreken
  • Informatie ontsluiten
  • Slachtoffers en daders op weg zetten naar juiste hulpverlening
  • Professionelen handvaten aanreiken om met de problematiek om te gaan
     

Voor meer informatie over de verschillende acties en campagnes die vzw zijn ontwikkelde of waaraan vzw zijn meewerkte kan je op de onderstaande beelden te klikken.