Wat is geweld?

Onder geweld verstaan we, in navolging van de Europese Commissie:

'Elke handeling (of dreiging daarmee) die het zelfbeschikkingsrecht de zelfontplooiing en de
lichamelijke integriteit van personen aantast.'


Geweld binnen vertrouwensrelaties betreft geweld dat plaatsvindt tussen mensen die in een nauwe, belangrijke relatie met elkaar staan of stonden.

'Intrafamiliaal geweld is elk dwingend en/of intimiderend gedrag, dat uitgeoefend wordt tegenover
een gezins- of familielid of (ex-) intieme partner en dat gepaard gaat met geweld of dreiging
met geweld en een langdurige invloed heeft op het gezin of individuen in het gezin.'


 

Bijvoorbeeld:

  • partnergeweld

  • stalking

  • kindermishandeling & -verwaarlozing

  • oudermishandeling

  • ouderenmis(be)handeling

  • eergerelateerd geweld

  • geweld tussen broers en zussen

  • ...

 

Dit geweld laat diepe sporen na. Niet enkel slachtoffers en daders ondervinden negatieve gevolgen, maar ook zij die er onrechtstreeks bij betrokken zijn!