(W)eerbaar: Eergerelateerd Geweld

 

In sommige culturen binnen onze samenleving speelt familie-eer een centrale rol.

Het beschermen van de eer en het belang van de familie zijn mooie waarden. Mensen zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar rekenen. Eer kan worden verbonden met kracht, integriteit, eerlijkheid en loyaliteit. Mensen handelen niet uit eigenbelang en er is weinig plaats voor egoïsme of egocentrisme.

Maar deze positieve houding en attitudes slaan soms om in iets negatiefs. Het willen beschermen van de eer kan aanleiding geven tot conflict en geweld. In dit geval spreken we van eergerelateerd geweld.

Meer informatie over eergerelateerd geweld vind je op onze themapagina.

 

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn heeft een project ontwikkeld om eergerelateerd onder de aandacht te brengen en de verschillende betrokkenen op weg te zetten naar de juiste hulpverlening.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

Ronde Tafels

De Beweging tegen Geweld heeft een aantal Ronde Tafels georganiseerd, waarbij enkele tientallen instanties (overheid, politie, justitie, welzijn en middenveld) samen komen om te discussiëren over de problematiek. Zo was er een ronde tafel over de definiëring van EGG, één over de knelpunten en moeilijkheden bij het werken rond EGG, een ronde tafel over bemiddeling en één over hulpverlening en sensibilisatie bij minderheidsgroepen. In oktober 2013 gaat een afsluitende ronde tafel door om te komen tot een ontwerp van een beleidsactieplan rond EGG, waarover later meer.

Beleidsdossier

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn heeft in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijn een beleidsdossier samengesteld. Hierin kan men een uitgebreid overzicht vinden van de achtergrond van de problematiek, de huidige projecten & praktijk en aanbevelingen voor beleid & praktijk.

U kunt het dossier hier downloaden. U kunt ook een gebonden exemplaar bestellen voor 15 euro (exclusief verzendkosten) via koen@vzwzijn.be


Brochure voor professionals

Er werd ook een brochure ontwikkeld door de Beweging tegen Geweld, het Instituut voor Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen en Binnenlandse Zaken, speciaal gericht op hulpverleners en mensen in het onderwijs om meer achtergrond informatie en tips aan te reiken aan mensen die er mogelijk met eergerelateerd geweld in contact kunnen komen.

U kunt de brochure hier downloaden in het Nederlands of het Frans

Artikels

Er werden al meerdere artikels geschreven en gepubliceerd in verschillende vakbladen over de problematiek. Hiermee proberen we zo veel mogelijk professionals te ondersteunen die te maken kunnen krijgen met (mogelijke) slachtoffers van eergerelateerd geweld.

Lees hier het artikel dat verscheen in Welwijs.

(W)eerbaar Mechelen

In Mechelen is er in het kader van eergerelateerd geweld een specifieke campagne opgezet omtrent ‘eergerelateerd geweld. Professionelen uit de hulpverlening en het onderwijs kregen een vierdaagse vorming rond de problematiek. De partners van het project in Mechelen ontwikkelen een samenwerkingsprotocol rond eergerelateerd geweld en er is een affiche-wedstrijd uitgeschreven voor jongeren. Met de winnende beelden zal een opvallende folder gemaakt worden, die bedoeld is als een eyeopener voor jongeren,  leerkrachten, begeleiders en een ruimer publiek.

Stuurgroep

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn ontwikkelt dit project is samenwerking met een Vlaamse stuurgroep rond eergerelateerd geweld. Hierin zetelen onder andere het Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Koerdisch Instituut,  het ICRH, vzw Ella, Soroptimisten International België, Femma, Provincie Antwerpen, …

Voor meer informatie over deze en andere partners, neem een kijkje op ons netwerk.