21.05.2013

Nieuwbrief voorjaar 2013 - Beweging tegen Geweld vzw Zijn


Vzw Zijn – in Beweging Tegen Geweld zet haar preventief en educatief aanbod online!

vzw Zijn – in Beweging tegen Geweld heeft in de afgelopen jaren heel wat preventief en educatief materiaal ontwikkeld. Dit bestaat onder andere uit:

  • Folders en brochures
  • Affiches
  • Vormingen
  • Fototentoonstelling

Dit aanbod staat sinds kort gebundeld op onze website. Alle particulieren, scholen, verenigingen, organisaties en/of instanties die op zoek zijn naar middelen om het onderwerp familiaal geweld aan te kaarten kunnen hier terecht.

Houd de website in de gaten want er wordt constant gewerkt aan nieuw materiaal. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen via koen@vzwzijn.be of telefonisch via 02 229 38 70.

 

Campagne nieuws

Alcohol en Geweld

In het kader van de nieuwste campagne over Alcohol en Geweld werden een brochure en affiche ontwikkeld die nu terugtevinden zijn op de website onder ‘ons materiaal’.

Jongeren en Geweld

Binnen het thema van jongeren en geweld zijn er de volgende ontwikkelingen:

  • Vorming over relaties en geweld voor jongeren tussen 15 en 20 jaar (BSO, TSO en ASO. Nu beschikbaar voor scholen en jeugdverenigingen).
  • Lancering website isditliefde.be; gericht op Brusselse jongeren. In het kader van de 90% campagne.

Ook dit vindt u terug op de website, onder ons materiaal.

 

NIEUWS

11 juni 2013: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk e.a. organiseren studiedag “De wet tijdelijke huisverbod”

 Sinds het begin van het jaar is er een nieuw wettelijk instrument in de strijd tegen familiaal geweld, namelijk het tijdelijk huisverbod. Dergelijk wetgevend initiatief kan  maatschappelijk niet anders dan worden toegejuicht.

Maar is deze wet ook toepasbaar in de praktijk?

Deze en nog veel andere vragen worden besproken op de studiedag, waarin een aanzet zal worden gegeven over hoe de wet zich zal gaan vertalen van papier naar praktijk.

Wanneer en waar?
 Dinsdag 11 juni 2013 van 9u30 tot 15u20 (onthaal met koffie vanaf 9u).Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Kosten: 65 euro

De studiedag is een initiatief van uitgeverij Politeia in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Meer info over inschrijving


UGent op zoek naar holebi’s voor onderzoek partnergeweld

Ben jij holebi en heb je ooit emotioneel, fysiek en/of seksueel partnergeweld ervaren? 

Doe dan mee aan het onderzoek van de UGent.

De onderzoekers zijn op zoek naar holebi’s die wensen te praten over hun ervaringen met allerlei vormen van intiem partnergeweld. Een individueel diepte-interview zal afgenomen worden op een plaats en een tijdstip naar jouw 

keuze. Anonimiteit en privacy worden verzekerd.

Voel je je aangesproken?
 Mail naar ElienA.Van.Dorpe@ugent.be voor meer info.


14 juni 2013: Symposium Risicotaxatie-instrument voor ouderenmis(be)handeling

Medewerkers van de welzijnssector, de zorgsector en de gezondheidssector stoten vaak op vermoedens of signalen vanouderenmis(be)handeling. Het detecteren van dergelijke situaties is niet evident. Tot op heden waren er geen betrouwbareinstrumenten of tools om vermoedens van ouderenmis(be)handeling te objectiveren. Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling ontwikkelde in samenwerking met het VUB een risicotaxatie-instrument.

Dit wetenschappelijk onderbouwd instrument (kortweg RITI genoemd) werd in 2012 met succes getest door Familiehulp vzw en het OCMW Herzele. Op het symposium zal het instrument worden samengesteld.

Wanneer en waar? 14 juni 2013 aan de VUB, Brussel.

Als u aanwezig wilt zijn, dient u zich in te schrijven via de uitnodiging, die vind u hier.

 

Brussel lanceert website in kader 90% campagne

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde onlangs i.s.m. de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn een nieuwe website in hetkader van de 90% campagne over jongeren, relaties en geweld: Isditliefde.be. De website dient om jongeren tussen 15 en 20 jaar bewust te maken van geweld binnen relaties, dat veel vaker voorkomt dan de meeste jonge mensen denken.

Bekijk de website hier

 

De online jeugdinfotheek van start

De Ambrassade heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd voor jongeren, de Jeugdinfotheek.be. “Deze website bundelt jeugdinformatie en kennis over jeugdinformatie(verstrekking). Jeugdinfotheek.be richt zich naar ieder

een die te maken heeft met kinderen en jongeren en hen op een goede manier wil informeren over thema’s die hen aanbelangen”, aldus De Ambrassade.
Ook het materiaal van vzw Zijn gericht op jongeren is hier terug te vinden.

 


Lezing in Gent: Geweld in de levensloop

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) organiseert op 28 mei een lezing getiteld "Geweld in de levensloop: van baby tot oudere".
 Verscheidene academische en medische experten duiden (kwetsbaarheid voor) geweld in verschillende levensfases: als kind, als jongere, als volwassene en als oudere; en gaan daarna dieper in op de vraag of geweld in de ene fase kan leiden tot geweld in een andere.

Wanneer en waar?  28 mei 2013 om 20 uur in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat, Gent.


Ella maakt poppentheater over geweld

In het kader van een project rond gendergerelateerd geweld, creëerde Ella vzw i.s.m. poppentheater Pedrolino een voorstelling. Dit educatieve theaterstuk haalde haar inspiratie van de persoonlijke verhalen en ervaringen van vrouwen, en zal in het najaar van 2013 tot januari 2014 toeren langs meisjes- en vrouwengroepen en -organisaties, gericht op etnisch-culturele minderheden. Verschillende thema’s zoals stereotypen, genderrollen, intrafamiliaal geweld en weerbaarheid komen op een creatieve en laagdrempelige wijze aan bod, gevolgd door een nabespreking.

Tijdens de première op 20 juni 2013 wordt het cahier ‘Wat is eerbaar aan geweld?’ voorgesteld, speciaal ontwikkeld door ella vzw voor hulpverleners, intermediairen en andere geïnteresseerden in het thema eergerelateerd en gendergerelateerd geweld. Ook Moslim Advies Punt komt wat uitleg geven over hun nieuw project ‘Vrouwen kennen de weg’.

Waar en wanneer? 20 juni 2013, Kokerpark, Gent.

De plaatsen voor de première (20 juni om 13u45) zijn beperkt dus neem zo snel mogelijk contact op!

Mail info@ellavzw.be of bel 02 209 34 69

Bekijk hier het programma

Nieuwe reeks PIER project

PIER is een project van CAW Stimulans, dat een programma aanbiedt aan iedereen die in het verleden of recent, soms of geregeld, overging tot geweld t.a.v. zijn partner. Het programma is verspreid over drie donderdagavonden/

Wanneer en waar? De nieuwe reeks gaat door op: 3, 10 en 17 oktober 2013. Elke keer van 18.30 tot 20.30 uur, te Kortrijk.

Kandidaat deelnemers kunnen aangemeld worden bij bonniedeknudt@cawstimulans.be of 056/53 21 51 
Voor meer info, download de folder

 

Meer nieuws kunt u lezen op de website!
www.vzwzijn.be