09.09.2014

Nieuwbrief najaar 2014 - in Beweging tegen Geweld vzw Zijn


Nieuwsbrief september 2014

 
Lezing over Kinderen als getuige van familiaal geweld door Hilde Genetello
(25 september 2014)
 
Sommige kinderen worden regelmatig (soms dagelijks) geconfronteerd met gewelddadige conflictsituaties binnen het eigen gezin. Deze kinderen hebben geen ‘veilig nest’ en voelen zich nergens ‘thuis’. Kinderen die getuige zijn van geweld worden jammer genoeg nog te weinig beschouwd als een aparte risicogroep en worden wel eens vergeten of aan hun lot overgelaten... 
Vzw Zijn nodigt u uit op een lezing waarin dieper wordt ingegaan op de gevolgen voor kinderen die thuis getuige zijn van familiaal geweld.
De lezing gaat door op donderdag 25 september van 14uur tot 16uur in Amazone (middaglijnstraat 10, 1210 Brussel) De lezing is gratis.
 
Inschrijven kan via mieke@vzwzijn.be vóór dinsdag 23 september. 
 
 
Studiedag Sensibilisatie over moeilijke onderwerpen bij kwetsbare groepen
(3 oktober 2014)
 
De Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn en de provincie Antwerpen nodigen u van harte uit op een studievoormiddag over sensibilisatie van moeilijke onderwerpen bij kwetsbare groepen.
Op onderwerpen zoals relaties, seksualiteit of familiaal geweld rust dikwijls een groot taboe bij bepaalde kwetsbare groepen. Het is nochtans belangrijk om net deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken om eventueel misbruik en geweld te voorkomen. Hoe je dit echter precies aanpakt is niet altijd even duidelijk.
We stellen enkele projecten aan u voor waarbij de sensibilisatie rond moeilijke onderwerpen centraal staat. We hopen dat u iets opsteekt van deze goede praktijken.
  • Bespreekbaar maken van familiaal geweld bij allochtonen (Hajar Siyahya, CAW Metropool, CO3)
  • Psychische hulpverlening toegankelijker maken voor vluchtelingen, migranten en hun families (Geertrui Serneels, Vzw Solentra, UZ Brussel)
  • Sensibilisering van Afrikaanse mannen rond onderwerpen als geweld en seksualiteit (Mieke Beckers, IVCA)
  • Bespreekbaar maken van geweld bij de Roma gemeenschap (Valerija Ludvig, OTA Antwerpen)
  • Project eergerelateerd geweld van de provincie Antwerpen (Martine Van Mechelen en Leen Uytterhoeven, CAW Boom Mechelen Lier) 
De studiedag gaat door op vrijdag 3 oktober 2014 van 9.30u tot 13.00u in het Sint Bernarduscentrum in Antwerpen (Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen).
De studiedag is gratis en er wordt een lunch voorzien!
 
Inschrijven kan tot 26 september 2014 via mieke@vzwzijn.be
 
 
 
Campagne stop geweld tegen vrouwen (25 november 2014)
 
Op 25 november lanceert de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn i.s.m. het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Belgische provincies een campagne tegen geweld op vrouwen. Dit jaar willen we mannen aaspreken om zich uit te spreken tegen geweld en het niet oogluikend toe te staan.
Affiches, t-shirts en bierkaartjes kunnen worden opgevraagd. 
Meer informatie volgt later op onze website www.vzwzijn.be
   
 
Theatervoorstelling ‘Powerwijven’ (vanaf 20 november 2014)
 
'Powerwijven' is een theatervoorstelling over seksueel geweld die op indringende wijze de kracht van slachtoffers belicht en door het taboe en de schaamte heen breekt. Met herkenbaarheid, diepgang, humor en inzicht weten Lyssa Lietar en Maartje van der Meij te confronteren en te ontroeren.
De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn programmeert deze theatervoorstelling vijf keer in de periode van 25 november 2014.
Exacte data en locaties volgen nog.
Inschrijven kan via mieke@vzwzijn.be
 
 

Fototentoonstelling ‘BANG’

Familiaal geweld treft wereldwijd vele mensen. Of je nu vrouw of man bent, kind of volwassene, hetero- of homoseksueel, arm of rijk, ... iedereen kan slachtoffer worden van familiaal geweld.

Met deze tentoonstelling willen we de toeschouwer uitnodigen even stil te staan bij de verschillende vormen van familiaal geweld. De foto’s zijn de sterkste inzendingen uit een fotowedstrijd die de vzw Zijn eerder over dit thema organiseerde. Lieve Blancquaert zat de jury voor.

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn levert ook verschillende brochures en folders aan die bezoekers kunnen inkijken en meenemen.

De tentoonstelling is gratis.

  • Van 4 juni tot 7 november in de Factorij in Schaarbeek
  • Van 1 september tot 31 oktober bij de politie in Grimbergen
  • Van 24 november tot 19 december in de bibliotheek en foyer van CC De Plomblom in Ninove
 
 
Filmvoorstelling 'Te Doy mis Ojos' (3 december 2014)
 
Op 3 december organiseert de Gemeente Ninove i.s.m. de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn een filmvoorstelling van de Spaanse film  'Te Doy mis Ojos'. De film brengt op een erg indringende manier in beeld hoe geweld in een relatie binnensluipt en steeds verder escaleert.
De voorstelling gaat door in cc De Plomblom. 
Opgelet - als je zeker wil zijn van je plaats, is het beter om op voorhand een ticket af te halen aan de balie van cc De PlomBlom.
 
 
Colloquium Huwelijksdwang in België: knelpunten uit de praktijk en suggesties voor betere aanpak (10 december 2014).
 
Het International Centre for Reproductive Health organiseert i.s.m. het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn een colloquium rond huwelijksdwang.
Tijdens dit colloquium wordt een recent onderzoek over huwelijksdwang in België voorgesteld en vertellen vertegenwoordigers van politie, justitie, preventie en hulpverlening hoe zij hiermee omgaan.
Een gedetailleerd programma volgt later.
 
 
 
Lezing: ' Het effect van huiselijk geweld op kinderen' (11 december 2014) 
 
Op 11 december organiseert de Gemeente Ninove i.s.m. de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn een lezing over het effect van huiselijk geweld op kinderen.  De lezing wordt gegeven door Hilde Genetello, psychologe. Hilde heeft een jarenlange expertise opgebouwd rond partnergeweld en het effect op kinderen.
Meer info: dienst sociale.zaken@ninove.be of 054/31 32 45
 
 
 
Love and Violence koffer (LoVi koffer)
 
De Beweging tegen Geweld ontwikkelde samen met studenten sociaal-cultureel werk van de KHLeuven een relatiespel.
Dit spel kan online gespeeld worden,  de koffer bestaat ook echt!  Indien u interesse hebt, neem dan contact op met Mieke De Schepper (mieke@vzwzijn.be).
Wij kunnen de koffer uitlenen, indien gewenst kan er een workshop aangeboden worden onder begeleiding van een medewerker van Beweging tegen Geweld - vzw Zijn.
 
 
 

Nieuws

Wordt een gezinsdrama bij allochtonen altijd eremoord genoemd?

 
Journalist Tom Naegels gaat na of men in de pers bij gezinsdrama's bij allochtone gezinnen wel zo snel van eremoord wordt gesproken, zoals algemeen wordt gedacht.
 
 

 

 

 
Flair-actie tegen verkrachting.
 
Het weekblad Flair verontschuldigt zich voor de 'communicatiemisverstanden en onduidelijke afspraken over het financiële luik' die het blad heeft gemaakt naar aanleiding van het themanummer rond verkrachting. Om het vertrouwen te herstellen met de organisaties die zich tegen verkrachting verzetten, komt er opnieuw een sensibiliseringscampagne in november en doet uitgeverij Sanoma een gift van 15.000 euro.  
 
 
 
Meer nieuws kunt u lezen op de website!